دوره 7، شماره 1 - ( Spring 2017 -- 1396 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 49-57 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kamali Hakim I, Ebrahimi Takamjani I, Sarrafzadeh J, Ezzati K. What Is the Acute Effect of Dry Needling on the Active Trigger Points of Upper Trapezius Muscle? The Effect of Eliciting Local Twitch Response on Clinical Outcomes. PTJ. 2017; 7 (1) :49-57
URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-322-fa.html
کمالی حکیم ایمان، ابراهیمی تکامجانی اسماعیل، صراف زاده جواد، عزتی کامران. مقایسه اثرات فوری سوزن زدن خشک به دو روش با و بدون گرفتن پاسخ تکانه موضعی عضلانی بر معیارهای بالینی درد، آستانه درد فشاری، ناتوانی در افراد مبتلا به نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی. فصلنامه فیزیک درمانی. 1396; 7 (1) :49-57

URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-322-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- دکتری تخصصی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
3- دکتری تخصصی، دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
4- دکتری تخصصی، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (1900 مشاهده)

هدف: سوزن زدن خشک بعنوان یک روش موثر در درمان درد میوفاشیال عضله تراپزیوس فوقانی مطرح شده است. آسیب عضلانی متعاقب پاسخ تکانه موضعی عضلانی ریسک ایجاد فیبروز بافتی را در برخی موارد افزایش می دهد. هدف از انجام این پژوهش این است که درمان سوزن خشک بدون گرفتن تکانه موضعی عضلانی، پارامترهای بالینی استفاده از سوزن خشک در بیماران مبتلا به دردمیوفاشیال عضله تراپزیوس فوقانی چه تغییری می کند؟
روش بررسی: در این مطالعه نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون،  26 بیمار مبتلا به نقاط ماشه ای فعال در عضله تراپزیوس فوقانی به روش نمونه گیری غیراحتمالی و دردسترس وارد مطالعه شدند. در همه بیماران سوزن به تعداد 15 بار به صورت رفت و برگشت در عضله تراپزیوس قوقانی در محل نقطه ماشه ای حرکت داده می شد و سپس برای 5 دقیقه در محل باقی می ماند. بیمارانی که حین درمان با سوزن خشک، پاسخ تکانه موضعی توسط عضله تحت درمان برانگیخته می شد در گروه سوزن زدن خشک همراه با گرفتن تکانه موضعی(گروه آزمایش) و در گروهی که پاسخ تکانه موضعی دیده نمی شد در گروه بدون گرفتن تکانه موضعی عضلانی یا گروه de qi (گروه کنترل) قرار گرفتند. بیماران به مدت 1 جلسه تحت درمان با سوزن خشک قرار گرفتند. قبل از مداخله و 24 ساعت پس از درمان درد، آستانه حساسیت به درد فشاری و ایندکس ناتوانی گردن مورد ارزیابی قرار گرفتند. از نرم افزار SPSS نمونه 20 و آزمون آنالیز کوواریانس چند متغیره جهت مقایسه تغییرات متغیرها بین دو گروه و تاثیر متغیرهای همراه استفاده شد.  
یافته ها: آزمون آماری نشان داد با افزودن تکانه موضعی عضلانی بر روش سوزن زدن خشک بر عضله تراپزیوس فوقانی در بیماران مبتلا به گردن درد تفاوت معناداری بر متغیرهای درد، آستانه حساسیت به فشار و ایندکس ناتوانی گردن نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.(P>0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد با توجه به عدم برتری افزودن مداخله تکانه موضعی بر روش همراه با تکانه موضعی بر پاسخ های درمانی درد و حساسیت به فشار و ناتوانی، و با توجه به کمتر بودن اثرات جانبی ، از سوزن زدن خشک بدون تکانه موضعی عضلانی می توان جهت حصول اثرات فوری درمان بهره برد.
 

متن کامل [PDF 527 kb]   (419 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۲

فهرست منابع
1. Dommerholt J. Trigger point dry needling, An evidence, and clinical-based Approach. London: Churchill Livingstone; 2013. [PMID]
2. Niel-Asher S. The concise book of trigger points. Berkeley, California: North Atlantic Books; 2008.
3. Srbely JZ. New trends in the treatment and management of myofascial pain syndrome. Current Pain and Headache Reports. 2010; 14(5):346–52. doi: 10.1007/s11916-010-0128-4 [DOI:10.1007/s11916-010-0128-4]
4. Dommerholt J, Huijbregts P. Myofascial trigger points: pathophysiology and evidence-informed diagnosis and management. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning; 2010.
5. Fernández-de-las-Pe-as C, Alonso-Blanco C, Miangolarra JC. Myofascial trigger points in subjects presenting with mechanical neck pain: A blinded, controlled study. Manual Therapy. 2007; 12(1):29–33. doi: 10.1016/j.math.2006.02.002 [DOI:10.1016/j.math.2006.02.002]
6. Hong CZ. Myofascial pain therapy. Journal of Musculoskeletal Pain. 2004; 12(3-4):37-43. doi: 10.1300/J094v12n03_06 [DOI:10.1300/J094v12n03_06]
7. Melzack R. Myofascial trigger points: relation to acupuncture and mechanisms of pain. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1981; 62(3):114-7. PMID: 6972204 [PMID]
8. Chen JT, Chen SM, Kuan TS, Chung KC, Hong CZ. Phentolamine effect on the spontaneous electrical activity of active loci in a myofascial trigger spot of rabbit skeletal muscle. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1998; 79(7):790-4. PMID: 9685092 [DOI:10.1016/S0003-9993(98)90357-4]
9. Kalichman L, Vulfsons S. Dry needling in the management of musculoskeletal pain. The Journal of the American Board of Family Medicine. 2010; 23(5):640–6. doi: 10.3122/jabfm.2010.05.090296 [DOI:10.3122/jabfm.2010.05.090296]
10. Tekin L, Akarsu S, Durmuş O, Çakar E, Dinçer Ü, Kıralp MZ. The effect of dry needling in the treatment of myofascial pain syndrome: A randomized double-blinded placebo-controlled trial. Clinical Rheumatology. 2012; 32(3):309–15. doi: 10.1007/s10067-012-2112-3 [DOI:10.1007/s10067-012-2112-3]
11. Tough EA, White AR, Cummings TM, Richards SH, Campbell JL. Acupuncture and dry needling in the management of myofascial trigger point pain: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. European Journal of Pain. 2009; 13(1):3–10. doi: 10.1016/j.ejpain.2008.02.006 [DOI:10.1016/j.ejpain.2008.02.006]
12. Tsai CT, Hsieh LF, Kuan TS, Kao MJ, Chou LW, Hong CZ. Remote effects of dry needling on the irritability of the myofascial trigger point in the upper trapezius muscle. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 89(2):133–40. doi: 10.1097/phm.0b013e3181a5b1bc [DOI:10.1097/PHM.0b013e3181a5b1bc]
13. Rha D, Shin JC, Kim YK, Jung JH, Kim YU, Lee SC. Detecting local twitch responses of myofascial trigger points in the lower-back muscles using ultrasonography. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011; 92(10):1576–1580.e1. doi: 10.1016/j.apmr.2011.05.005 [DOI:10.1016/j.apmr.2011.05.005]
14. Hsieh YL, Kao MJ, Kuan TS, Chen SM, Chen JT, Hong CZ. Dry needling to a key myofascial trigger point may reduce the irritability of satellite MTrPs. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2007; 86(5):397–403. doi: 10.1097/phm.0b013e31804a554d [DOI:10.1097/PHM.0b013e31804a554d]
15. Domingo A, Mayoral O, Monterde S, Santafé MM. Neuromuscular damage and repair after dry needling in mice. evidence-based complementary and alternative medicine. Hindawi Limited; 2013; 2013:1–10. doi: 10.1155/2013/260806 [DOI:10.1155/2013/260806]
16. Shankar H, Reddy S. Two- and three-dimensional ultrasound imaging to facilitate detection and targeting of taut bands in myofascial pain syndrome. Pain Medicine. 2012; 13(7):971–5. doi: 10.1111/j.1526-4637.2012.01411.x [DOI:10.1111/j.1526-4637.2012.01411.x]
17. Rickards LD. Therapeutic needling in osteopathic practice: An evidence-informed perspective. International Journal of Osteopathic Medicine. 2009; 12(1):2–13. doi: 10.1016/j.ijosm.2009.01.003 [DOI:10.1016/j.ijosm.2009.01.003]
18. Lu GW. Neurobiologic research on acupuncture in china as exemplified by acupuncture analgesia. Anesthesia & Analgesia. 1983; 62(3):335-40. doi: 10.1213/00000539-198303000-00009 [DOI:10.1213/00000539-198303000-00009]
19. Lu G. Characteristics of afferent fiber innervation on acupuncture points zusanli. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 1983; 245(4):606-12. PMID: 6624955 [DOI:10.1152/ajpregu.1983.245.4.R606] [PMID]
20. Rayegani SM, Bayat M, Bahrami MH, Elyaspour D, Azhar A, Valaei N. [Comparison of dry needling and physical therapy modalities in the treatment of myofascial pain of upper trapezius muscle (Persian)]. Research in Medicine; 34(3):157-63.
21. Simons DG, Travell JG, Simons LS. Travell & Simons' myofascial pain and dysfunction: Upper half of body. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999.
22. Mousavi SJ, Parnianpour M, Montazeri A, Mehdian H, Karimi A, Abedi M, et al. Translation and validation study of the Iranian versions of the neck disability index and the neck pain and disability scale. Spine. 2007; 32(26):825–31. doi: 10.1097/brs.0b013e31815ce6dd [DOI:10.1097/BRS.0b013e31815ce6dd]
23. Dommerholt J, Mayoral del Moral O, Gröbli C. Trigger point dry needling. Journal of Manual & Manipulative Therapy. 2006; 14(4):70–87. doi: 10.1179/jmt.2006.14.4.70e [DOI:10.1179/jmt.2006.14.4.70E]
24. Cagnie B, Barbe T, De Ridder E, Van Oosterwijck J, Cools A, Danneels L. The influence of dry needling of the trapezius muscle on muscle blood flow and oxygenation. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2012; 35(9):685–91. doi: 10.1016/j.jmpt.2012.10.005 [DOI:10.1016/j.jmpt.2012.10.005]
25. Nabeta T, Kawakita K. Relief of chronic neck and shoulder pain by manual acupuncture to tender points—a sham-controlled randomized trial. Complementary Therapies in Medicine. 2002; 10(4):217–22. doi: 10.1016/s0965-2299(02)00082-1 [DOI:10.1016/S0965-2299(02)00082-1]
26. Rosenthal R, Rosnow RL, Rubin DB. Contrasts and effect sizes in behavioral research: A correlational approach. Cambridge: Cambridge University Press; 2000.
27. Hidalgo B, Gilliaux M, Poncin W, Detrembleur C. Reliability and validity of a kinematic spine model during active trunk movement in healthy subjects and patients with chronic non-specific low back pain. Journal of Rehabilitation Medicine. Acta Dermato-Venereologica; 2012; 44(9):756–63. doi: 10.2340/16501977-1015 [DOI:10.2340/16501977-1015]
28. Ebrahimi R, Taheri N. [Pain, pressure pain threshold and disability following one session of dry needling in subjects with active trigger points in the upper trapezius muscle (Persian)]. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2016; 12(2):76-81.
29. Govender M. The effect of heat therapy on post-dry needling soreness in the deltoid muscle of asymptomatic subjects [MSc. thesis]. Durban: Durban University of Technology
30. Ziaeifar M, Arab AM, Nourbakhsh MR. Clinical effectiveness of dry needling immediately after application on myofascial trigger point in upper trapezius muscle. Journal of Chiropractic Medicine. 2016; 15(4):252–8. doi: 10.1016/j.jcm.2016.08.009 [DOI:10.1016/j.jcm.2016.08.009]
31. Rayegani SM, Bayat M, Bahrami MH, Raeissadat SA, Kargozar E. Comparison of dry needling and physiotherapy in treatment of myofascial pain syndrome. Clinical Rheumatology. 2013; 33(6):859–64. doi: 10.1007/s10067-013-2448-3 [DOI:10.1007/s10067-013-2448-3]
32. Irnich D, Behrens N, Gleditsch JM, Stör W, Schreiber MA, Schöps P, et al. Immediate effects of dry needling and acupuncture at distant points in chronic neck pain: results of a randomized, double-blind, sham-controlled crossover trial. Pain. 2002; 99(1):83–9. doi: 10.1016/s0304-3959(02)00062-3 [DOI:10.1016/S0304-3959(02)00062-3]
33. Martín-Pintado-Zugasti A, Rodríguez-Fernández ÁL, Fernandez-Carnero J. Postneedling soreness after deep dry needling of a latent myofascial trigger point in the upper trapezius muscle: Characteristics, sex differences and associated factors. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2016; 29(2):301–8. doi: 10.3233/bmr-150630 [DOI:10.3233/BMR-150630]
34. Gerber LH, Shah J, Rosenberger W, Armstrong K, Turo D, Otto P, et al. Dry needling alters trigger points in the upper trapezius muscle and reduces pain in subjects with chronic myofascial pain. PM&R. 2015; 7(7):711–8. doi: 10.1016/j.pmrj.2015.01.020 [DOI:10.1016/j.pmrj.2015.01.020]
35. Shah JP. Uncovering the biochemical milieu of myofascial trigger points using in vivo microdialysis. Journal of Musculoskeletal Pain. 2008; 16(1-2):17–20. doi: 10.1080/10582450801960099 [DOI:10.1080/10582450801960099]
36. Shah JP, Danoff JV, Desai MJ, Parikh S, Nakamura LY, Phillips TM, et al. Biochemicals associated with pain and inflammation are elevated in sites near to and remote from active myofascial trigger points. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2008; 89(1):16–23. doi: 10.1016/j.apmr.2007.10.018 [DOI:10.1016/j.apmr.2007.10.018]
37. Shah JP, Gilliams EA. Uncovering the biochemical milieu of myofascial trigger points using in vivo microdialysis: An application of muscle pain concepts to myofascial pain syndrome. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2008; 12(4):371–84. doi: 10.1016/j.jbmt.2008.06.006 [DOI:10.1016/j.jbmt.2008.06.006]
38. Hui KK, Nixon EE, Vangel MG, Liu J, Marina O, Napadow V, et al. Characterization of the "deqi" response in acupuncture. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2007; 7(1). doi: 10.1186/1472-6882-7-33 [DOI:10.1186/1472-6882-7-33]
39. Asghar AU, Green G, Lythgoe MF, Lewith G, MacPherson H. Acupuncture needling sensation: The neural correlates of deqi using fMRI. Brain Research. 2010; 1315:111–8. doi: 10.1016/j.brainres.2009.12.019 [DOI:10.1016/j.brainres.2009.12.019]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فیزیک درمانی- نشریه تخصصی فیزیوتراپی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by : Yektaweb