اطلاعات تماس

تهران- اوین- بلوار دانشجو- خیابان کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی- گروه آموزشی فیزیوتراپی- دفتر نشریه فیزیک درمانی
Email: physicaltreatments@gmail.com
تلفن و فاکس: 22180039-021

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by : Yektaweb