دوره 7، شماره 1 - ( Spring 2017 -- 1396 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 13-18 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rastgar Koutenaei F, Mosallanezhad Z, Naghikhani M, Ezati K, Biglarian A, Nouroozi M et al . The Effect of Low Level Laser Therapy on Pain and Range of Motion of Patients With Knee Osteoarthritis. PTJ. 2017; 7 (1) :13-18
URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-313-fa.html
رستگار کوتنائی فروزان، مصلی نژاد زهرا، نقی خانی مهرداد، عزتی کامران، بیگلریان اکبر، نوروزی مهدی و همکاران.. تاثیر لیزر کم توان بر شدت درد و دامنه ی حرکتی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو. فصلنامه فیزیک درمانی. 1396; 7 (1) :13-18

URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-313-fa.html


1- گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
2- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
3- استادیارگروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران
چکیده:   (1990 مشاهده)

چکیده

مقدمه

استئوآرتریت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن مفاصل  می باشدو مفصل زانو یکی از شایعترین مفاصلی است که دچار استئوآرتریت می شود. از جمله درمان های غیر تهاجمی استئوآرتریت زانوکاربرد لیزرکم توان می باشد.اما اثر بخشی لیزر هنوز بحث بر انگیز است.

هدف

هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی لیزر کم توان بر کاهش درد و افزایش دامنه ی حرکتی در مقایسه با لیزر پلاسبو بود.

متد

این مطالعه یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی دو سویه کور بودکه در درمانگاه شاهد تهران، در ایران در سال 1395 انجام شد. در این مطالعه 40 بیمار(زن و مرد)، با تشخیص ابتلا به استئوآرتریت زانو، بر اساس معیار های ورود و خروج وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله فیزیوتراپی روتین به همراه لیزر درمانی و گروه فیزیوتراپی به همراه لیزر پلاسبو تقسیم شدند. درمان برای هر دو گروه 5 جلسه در هفته و به مدت 10 جلسه بود.در این تحقیق از لیزرکم توان با طول موج 810 نانومتر و توان 100 میلی وات، در 8 نقطه اطراف زانو در طول دوهفته درمان استفاده شد. در گروه پلاسبو لیزر بر همین نقاط اعمال شد، ولی خروجی دستگاه صفر بود. ارزیابی ها  شامل شدت درد در حالت استراحت و فعالیت(راه رفتن) به کمک مقیاس دیداری اندازه گیری درد و اندازه گیری دامنه ی حرکتی زانو بود،که قبل از شروع درمان، بلافاصله پس از اتمام درمان و پس از دو هفته پیگیری انجام شد. از نرم افزار SPSSورژن 20 و آزمون آماری اندازه گیری مکرربرای تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

بین میانگین نمره ی درد در حالت استراحت (691/0p=)،و همچنین بین میانگین نمره ی درد در حالت فعالیت (751/0p=) در بلند مدت(مقایسه ی بین قبل از درمان و پس از دوره ی پیگیری) بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین دامنه ی حرکتی فلکشن زانو (435/0p=) ، و بین دامنه ی حرکتی اکستنشن زانو (885/0p=)بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشده است. هر دو مداخله در طول زمان باعث تغیرات معناداری در کاهش درد در حالت استراحت و کاهش درد در حالت فعالیت، و همچنین افزایش دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن شده بودند(p<  0.05)

نتیجه گیری

هر دو درمان لیزر پلاسبو همراه با فیزیوتراپی روتین و لیزر اکتیو همراه با فیزیوتراپی روتین باعث کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی زانو در افراد مبتلا به آرتروز  شدند و بین دو روش درمان تفاوت معناداری وجود نداشت.

متن کامل [PDF 505 kb]   (479 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۲

فهرست منابع
1. Litwic A, Edwards MH, Dennison EM, Cooper C. Epidemiology and burden of osteoarthritis. British Medical Bulletin. 2013; 105(1):185-99. doi: 10.1093/bmb/lds038 [DOI:10.1093/bmb/lds038]
2. Arden N, Nevitt MC. Osteoarthritis: Epidemiology. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2006; 20(1):3-25. doi: 10.1016/j.berh.2005.09.007 [DOI:10.1016/j.berh.2005.09.007]
3. Bijlsma JW, Berenbaum F, Lafeber FP. Osteoarthritis: An update with relevance for clinical practice. The Lancet. 2011; 377(9783):2115-26. doi: 10.1016/s0140-6736(11)60243-2 [DOI:10.1016/S0140-6736(11)60243-2]
4. Al Rashoud A, Abboud R, Wang W, Wigderowitz C. Efficacy of low-level laser therapy applied at acupuncture points in knee osteoarthritis: A randomised double-blind comparative trial. Physiotherapy. 2014; 100(3):242-8. doi: 10.1016/j.physio.2013.09.007 [DOI:10.1016/j.physio.2013.09.007]
5. Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A, Jordan K. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: A systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis and Cartilage. 2010; 18(1):24-33. doi: 10.1016/j.joca.2009.08.010 [DOI:10.1016/j.joca.2009.08.010]
6. Assis L, Milares LP, Almeida T, Tim C, Magri A, Fernandes KR, et al. Aerobic exercise training and low-level laser therapy modulate inflammatory response and degenerative process in an experimental model of knee osteoarthritis in rats. Osteoarthritis and Cartilage. 2016; 24(1):169-77. doi: 10.1016/j.joca.2015.07.020 [DOI:10.1016/j.joca.2015.07.020]
7. De Faria Coelho C, Leal-Junior ECP, Biasotto-Gonzalez DA, Bley AS, Politti F, De Oliveira Gonzalez T, et al. Effectiveness of phototherapy incorporated into an exercise program for osteoarthritis of the knee: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2014; 15(1):221. doi: 10.1186/1745-6215-15-221 [DOI:10.1186/1745-6215-15-221]
8. Lawrence RC, Felson DT, Helmick CG, Arnold LM, Choi H, Deyo RA, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States: Part II. Arthritis & Rheumatism. 2008; 58(1):26-35. doi: 10.1002/art.23176 [DOI:10.1002/art.23176]
9. De Meneses SRF, Hunter DJ, Docko EY, Marques AP. Effect of low-level laser therapy (904 nm) and static stretching in patients with knee osteoarthritis: A 10.1186/s12891-015-0709-9 protocol of randomised controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders. 2015; 16(1):252. doi:
10. Das SK, Farooqi A. Osteoarthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2008; 22(4):657–75. doi: 10.1016/j.berh.2008.07.002 [DOI:10.1016/j.berh.2008.07.002]
11. Siebuhr A, Petersen KK, Arendt-Nielsen L, Egsgaard LL, Eskehave T, Christiansen C, et al. Identification and characterisation of osteoarthritis patients with inflammation derived tissue turnover. Osteoarthritis and Cartilage. 2014; 22(1):44-50. doi: 10.1016/j.joca.2013.10.020 [DOI:10.1016/j.joca.2013.10.020]
12. Huang Z, Chen J, Ma J, Shen B, Pei F, Kraus VB. Effectiveness of low-level laser therapy in patients with knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis and Cartilage. 2015; 23(9):1437-44. doi: 10.1016/j.joca.2015.04.005 [DOI:10.1016/j.joca.2015.04.005]
13. Alghadir A, Omar MTA, Al-Askar AB, Al-Muteri NK. Effect of low-level laser therapy in patients with chronic knee osteoarthritis: A single-blinded randomized clinical study. Lasers in Medical Science. 2014; 29(2):749-55. doi: 10.1007/s10103-013-1393-3 [DOI:10.1007/s10103-013-1393-3]
14. Sanchez-Ramirez DC, van der Leeden M, van der Esch M, Roorda LD, Verschueren S, van Dieën JH, et al. Elevated C-reactive protein is associated with lower increase in knee muscle strength in patients with knee osteoarthritis: A 2-year follow-up study in the Amsterdam Osteoarthritis (AMS-OA) cohort. Arthritis Research & Therapy. 2014; 16(3):R123. doi: 10.1186/ar4580 [DOI:10.1186/ar4580]
15. Gur A, Cosut A, Jale Sarac A, Cevik R, Nas K, Uyar A. Efficacy of different therapy regimes of low‐power laser in painful osteoarthritis of the knee: A double‐blind and randomized‐controlled trial. Lasers in Surgery and Medicine. 2003; 33(5):330-8. doi: 10.1002/lsm.10236 [DOI:10.1002/lsm.10236]
16. Alfredo PP, Bjordal JM, Dreyer SH, Meneses SRF, Zaguetti G, Ovanessian V, et al. Efficacy of low level laser therapy associated with exercises in knee osteoarthritis: A randomized double-blind study. Clinical Rehabilitation. 2012; 26(6):523-33. doi: 10.1177/0269215511425962 [DOI:10.1177/0269215511425962]
17. Kheshie AR, Alayat MSM, Ali MME. High-intensity versus low-level laser therapy in the treatment of patients with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. Lasers in Medical Science. 2014; 29(4):1371-6. doi: 10.1007/s10103-014-1529-0 [DOI:10.1007/s10103-014-1529-0]
18. Bjordal J, Lopes-Martins R, Iversen V. A randomised, placebo controlled trial of low level laser therapy for activated Achilles tendinitis with microdialysis measurement of peritendinous prostaglandin E2 concentrations. British Journal of Sports Medicine. 2006; 40(1):76-80. doi: 10.1136/bjsm.2005.020842 [DOI:10.1136/bjsm.2005.020842]
19. Castano AP, Dai T, Yaroslavsky I, Cohen R, Apruzzese WA, Smotrich MH, et al. Low‐level laser therapy for zymosan‐induced arthritis in rats: Importance of illumination time. Lasers in Surgery and Medicine. 2007; 39(6):543-50. doi: 10.1002/lsm.20516 [DOI:10.1002/lsm.20516]
20. Rubio CR, Cremonezzi D, Moya M, Soriano F, Palma J, Campana V. Helium-neon laser reduces the inflammatory process of arthritis. Photomedicine and Laser Surgery. 2010; 28(1):125-9. doi: 10.1089/pho.2008.2472 [DOI:10.1089/pho.2008.2472]
21. Bjordal JM, Johnson MI, Iversen V, Aimbire F, Lopes-Martins RAB. Low-level laser therapy in acute pain: A systematic review of possible mechanisms of action and clinical effects in randomized placebo-controlled trials. Photomedicine and Laser Therapy. 2006; 24(2):158-68. doi: 10.1089/pho.2006.24.158 [DOI:10.1089/pho.2006.24.158]
22. Fukuda VO, Fukuda TY, Guimarães M, Shiwa S, de Lima BDC, Martins RÁBL, et al. Short-term efficacy of low-level laser therapy in patients with knee osteoarthritis: A randomized placebo-controlled, double-blind clinical trial. Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition). 2011; 46(5):526-33. doi: 10.1016/s2255-4971(15)30407-9 [DOI:10.1016/S2255-4971(15)30407-9]
23. Hegedűs B, Viharos L, Gervain M, Gálfi M. The effect of low-level laser in knee osteoarthritis: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Photomedicine and Laser Surgery. 2009; 27(4):577-84. doi: 10.1089/pho.2008.2297 [DOI:10.1089/pho.2008.2297]
24. Tascioglu F, Armagan O, Tabak Y, Corapci I, Oner C. Low power laser treatment in patients with knee osteoarthritis. Swiss Medical Weekly. 2004; 134(17-18):254-8. doi: PMID: 15243853
25. Bülow P, Jensen H, Danneskiold-Samsøe B. Low power Ga-Al-As laser treatment of painful osteoarthritis of the knee. A double-blind placebo-controlled study. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine. 1994; 26(3):155-9. PMID: 7801065 [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فیزیک درمانی- نشریه تخصصی فیزیوتراپی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by : Yektaweb