دوره 7، شماره 2 - ( Summer 2017 -- 1396 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 71-78 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naderi S, Mohammadipour F, Amir Seyfaddini M R. Kinematics of Lower Extremity During Forward and Backward Walking on Different Gradients. PTJ. 2017; 7 (2) :71-78
URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-244-fa.html
نادری ساسان، محمدی پور فریبرز، امیر سیف الدینی محمدرضا. مقایسه کینماتیک اندام تحتانی هنگام راه رفتن به سمت جلو و عقب بر شیب های مختلف. فصلنامه فیزیک درمانی. 1396; 7 (2) :71-78

URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-244-fa.html


1- دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده:   (635 مشاهده)

هدف: راه رفتن به سمت جلو و راه رفتن به سمت عقب بر شیب­ های مختلف از پرکاربردترین تمرینات برای بازتوانی اندام تحتانی محسوب می­ شوند. با اینحال تحقیقات محدودی در مورد آنالیز سه بعدی اندام تحتانی و بررسی وضعیت مفصل زانو هنگام راه رفتن به سمت جلو و عقب بر شیب­ های مختلف وجود دارد. از اینرو، هدف تحقیق حاضر بررسی کینماتیک مفاصل اندام تحتانی هنگام راه رفتن به سمت جلو و عقب بر شیب ­های رو به بالا و رو به پایین بود.

روش بررسی: 16 آزمودنی مرد سالم با میانگین سنی 5/2±4/22 سال، برای شرکت در این تحقیق داوطلب شدند. راه رفتن آزمودنی­ ها به سمت جلو و عقب  با سرعت خودانتخابی و بر شیب­ های مختلف تردمیل (5/7-، صفر، 5+ و 10+ درصد) با استفاده سیستم سه­ بعدی آنالیز حرکت مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها از آزمون تی-همبسته و آزمون آنالیز مکرر واریانس استفاده شد (05/0p<).

یافته­ ها: نتایج تحقیق حاضر نشان­ دهنده تفاوت معنی ­دار در اکثر پارامترهای زاویه ­ای بررسی شده در صفحه ساجیتال، بین راه رفتن به سمت جلو و راه رفتن به سمت عقب بود. ولی در مورد زاویه زانو در صفحه فرونتال در اکثر پارامترهای بررسی شده تفاوت معنی­ داری بین راه رفتن به سمت جلو و راه رفتن به سمت عقب وجود نداشت.

نتیجه ­گیری:بر اساس نتایج بدست آمده، راه رفتن به سمت جلو بر شیب­ های رو به بالا و راه رفتن به سمت عقب بر شیب­ های رو به پایین موجب کاهش زاویه واروس زانو می­ شود. از اینرو راه رفتن به سمت جلو بر شیب­ های رو به بالا و راه رفتن به سمت عقب بر شیب­ های رو به پایین احتمالاً می­تواند فعالیت جسمانی مناسبی جهت کاهش بارهای وارد شده به کمپارتمان داخلی مفصل زانو باشد.

متن کامل [PDF 1676 kb]   (272 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰

فهرست منابع
1. Chaloupka EC, Kang J, Mastrangelo MA, Donnelly MS. Cardiorespiratory and metabolic responses during forward and backward walking. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1997; 25(5):302–6. doi: 10.2519/jospt.1997.25.5.302 [DOI:10.2519/jospt.1997.25.5.302]
2. Cipriani DJ, Armstrong CW, Gaul S. Backward walking at three levels of treadmill inclination: An electromyographic and kinematic analysis. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1995; 22(3):95–102. doi: 10.2519/jospt.1995.22.3.95 [DOI:10.2519/jospt.1995.22.3.95]
3. Hooper TL, Dunn DM, Props JE, Bruce BA, Sawyer SF, Daniel JA. The effects of graded forward and backward walking on heart rate and oxygen consumption. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2004; 34(2):65–71. doi: 10.2519/jospt.2004.34.2.65 [DOI:10.2519/jospt.2004.34.2.65]
4. Terblanche E, Venter R. The effect of backward training on the speed, agility and power of netball players. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 2009; 31(2):135-45. doi: 10.4314/sajrs.v31i2.46335 [DOI:10.4314/sajrs.v31i2.46335]
5. Threlkeld AJ, Horn TS, Wojtowicz GM, Rooney JG, Shapiro R. Pilot study: Kinematics, ground reaction force, and muscle balance produced by backward running. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1989; 11(2):56–63. doi: 10.2519/jospt.1989.11.2.56 [DOI:10.2519/jospt.1989.11.2.56]
6. Franz JR, Kram R. The effects of grade and speed on leg muscle activations during walking. Gait & Posture. 2012; 35(1):143–7. doi: 10.1016/j.gaitpost.2011.08.025 [DOI:10.1016/j.gaitpost.2011.08.025]
7. Silder A, Besier T, Delp SL. Predicting the metabolic cost of incline walking from muscle activity and walking mechanics. Journal of Biomechanics. 2012; 45(10):1842–9. doi: 10.1016/j.jbiomech.2012.03.032 [DOI:10.1016/j.jbiomech.2012.03.032]
8. Ehlen KA, Reiser RFI, Browning RC. Energetics and biomechanics of inclined treadmill walking in obese adults. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2011; 43(7):1251–9. doi: 10.1249/mss.0b013e3182098a6c [DOI:10.1249/MSS.0b013e3182098a6c]
9. Haggerty M, Dickin DC, Popp J, Wang H. The influence of incline walking on joint mechanics. Gait & Posture. 2014; 39(4):1017–21. doi: 10.1016/j.gaitpost.2013.12.027 [DOI:10.1016/j.gaitpost.2013.12.027]
10. Naderi S, Mohammadipour F, Amir Seyfaddini M. The effects of different walking inclinations on knee angle in the frontal plane of patients with varus malalignment. Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal. 2014; 4(3):139-44.
11. Andriacchi TP. Dynamics of knee malalignment. The Orthopedic clinics of North America. 1994; 25(3):395-403. PMID: 8028883 [PMID]
12. Hurwitz DE, Sumner DR, Andriacchi TP, Sugar DA. Dynamic knee loads during gait predict proximal tibial bone distribution. Journal of Biomechanics. 1998; 31(5):423–30. doi: 10.1016/s0021-9290(98)00028-1 [DOI:10.1016/S0021-9290(98)00028-1]
13. Sharma L. The role of knee alignment in disease progression and functional decline in knee osteoarthritis. JAMA. 2001; 286(2):188. doi: 10.1001/jama.286.2.188 [DOI:10.1001/jama.286.2.188]
14. Schipplein OD, Andriacchi TP. Interaction between active and passive knee stabilizers during level walking. Journal of Orthopaedic Research. 1991; 9(1):113–9. doi: 10.1002/jor.1100090114 [DOI:10.1002/jor.1100090114]
15. Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods. 2007; 39(2):175–91. doi: 10.3758/bf03193146 [DOI:10.3758/BF03193146]
16. Werner C, Lindquist AR, Bardeleben A, Hesse S. The influence of treadmill inclination on the gait of ambulatory hemiparetic subjects. Neurorehabilitation and Neural Repair. 2007; 21(1):76–80. doi: 10.1177/1545968306289958 [DOI:10.1177/1545968306289958]
17. Munro A, Herrington L, Comfort P. Comparison of landing knee valgus angle between female basketball and football athletes: Possible implications for anterior cruciate ligament and patellofemoral joint injury rates. Physical Therapy in Sport. 2012; 13(4):259–64. doi: 10.1016/j.ptsp.2012.01.005 [DOI:10.1016/j.ptsp.2012.01.005]
18. Rodenbusch TLM, Ribeiro TS, Simão CR, Britto HMJS, Tudella E, Lindquist AR. Effects of treadmill inclination on the gait of children with down syndrome. Research in Developmental Disabilities. 2013; 34(7):2185–90. doi: 10.1016/j.ridd.2013.02.014 [DOI:10.1016/j.ridd.2013.02.014]
19. Moreno CC, Mendes LA, Lindquist AR. Effects of treadmill inclination on the gait of individuals with chronic hemiparesis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011; 92(10):1675–80. doi: 10.1016/j.apmr.2011.05.016 [DOI:10.1016/j.apmr.2011.05.016]
20. Tulchin K, Orendurff M, Karol L. The effects of surface slope on multi-segment foot kinematics in healthy adults. Gait & Posture. 2010; 32(4):446–50. doi: 10.1016/j.gaitpost.2010.06.008 [DOI:10.1016/j.gaitpost.2010.06.008]
21. Chung MJ, Wang MJJ. The change of gait parameters during walking at different percentage of preferred walking speed for healthy adults aged 20–60 years. Gait & Posture. 2010; 31(1):131–5. doi: 10.1016/j.gaitpost.2009.09.013 [DOI:10.1016/j.gaitpost.2009.09.013]
22. Zeni JA, Richards JG, Higginson JS. Two simple methods for determining gait events during treadmill and overground walking using kinematic data. Gait & Posture. 2008; 27(4):710–4. doi: 10.1016/j.gaitpost.2007.07.007 [DOI:10.1016/j.gaitpost.2007.07.007]
23. Lee M, Kim J, Son J, Kim Y. Kinematic and kinetic analysis during forward and backward walking. Gait & Posture. 2013; 38(4):674–8. doi: 10.1016/j.gaitpost.2013.02.014 [DOI:10.1016/j.gaitpost.2013.02.014]
24. Tetsworth K, Paley D. Malalignment and degenerative arthropathy. Orthopedic Clinics of North America. 1994; 25(3):367-77. PMID: 8028880 [PMID]
25. Brouwer GM, Tol AWV, Bergink AP, Belo JN, Bernsen RMD, Reijman M, et al. Association between valgus and varus alignment and the development and progression of radiographic osteoarthritis of the knee. Arthritis & Rheumatism. 2007; 56(4):1204–11. doi: 10.1002/art.22515 [DOI:10.1002/art.22515]
26. Han JT, Kwon YH, Park JW, Koo HM, Nam KS. Three-dimensional kinematic analysis during upslope walking with different inclinations by healthy adults. Journal of Physical Therapy Science. 2009; 21(4):385–91. doi: 10.1589/jpts.21.385 [DOI:10.1589/jpts.21.385]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فیزیک درمانی- نشریه تخصصی فیزیوتراپی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by : Yektaweb