دوره 7، شماره 1 - ( Spring 2017 -- 1396 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 35-40 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sayyar S, Daneshmandi H, Ebrahimi F. Comparing Symptoms of Post-Polio Syndrome in Athlete and Non-Athlete Poliomyelitis Survivors. PTJ. 2017; 7 (1) :35-40
URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-235-fa.html
سیار شقایق، دانشمندی حسن، ابراهیمی فاطمه. مقایسه علائم . فصلنامه فیزیک درمانی. 1396; 7 (1) :35-40

URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-235-fa.html


1- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (1410 مشاهده)

مقدمه: تأثیرات دراز مدت فلج اطفال در بسیاری از کشور ها شناخته شده است. علی رغم عدم وجود یک عنوان معین برای این مجموعه از علائم و نشانه ها، یکسانی جالب توجهی بین بیماران در رابطه با شرح و توصیف مشکلات و عوارض ناشی از بیماری وجود دارد. در مطالعه حاضر میزان شیوع علائم سندرم متعاقب فلج اطفال در افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال ورزشکار و غیرورزشکار مورد مقایسه قرار گرفته است.

روش شناسی:  این پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را تمامی افراد دارای سابقه بیماری فلج اطفال استان کرمان تشکیل می دهند. از این میان مجموعاً 28 نفر با سابقه بیماری فلج اطفال و میانگین سنی 8/23 ± 36/61 به صورت تصادفی هدفمند و داوطلبانه به عنوان آزمودنی انتخاب شده و در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار قرار گرفتند.گروه ورزشکار متشکل از 15 نفر با میانگین سنی 429 ± 34/62 است که در طی یک سال گذشته به طور میانگین 3 جلسه در هفته به صورت منظم به انجام فعالیت های بدنی شامل شنا، تنیس روی میز و والیبال نشسته می پرداختند. گروه غیرورزشکار نیز شامل 15 نفر با میانگین سنی 6/91 ± 38/33 می باشد که در طی این مدت هیچ گونه فعالیت بدنی منظم نداشتند. با توجه به شاخص های عمده سندرم متعاقب فلج اطفال، علائم این سندرم با استفاده از ارزیابی خستگی و درد، عملکرد جسمانی و روانی در دو گروه از افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال توسط مقیاس شدت خستگی (Fatigue Severity Scale)، مقیاس شدت درد مک گیل (McGill Pain Questionnaire) و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون t مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی داری0/05≥P استفاده شد.

نتایج: نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده شیوع بالای سندرم متعاقب فلج اطفال در خصوص دو عامل اصلی همزمان درد و خستگی (53/57%) می باشد. همچنین بین سلامت جسمانی در افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد (0/02=p)؛ در حالی که بین سلامت روانی رو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از طرفی نتایج این تحقیق نشان داد که بین شدت درد (0/04=p) و خستگی (0/04=p) در افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد. بین سن فرد در زمان حمله اولیه ویروس فلج اطفال با خستگی (0/59-=r) و سلامت جسمانی(0/69=r) ارتباط معنی داری  وجود دارد، در حالیکه ارتباط مذکور در رابطه با درد (0/24-=r) و سلامت روانی (0/09-=r) معنی دار برآورد نشد.

بحث و نتیجه گیری: افراد دارای سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال تحت تأثیر انجام فعالیت های بدنی منظم از سلامت جسمانی بیشتری برخوردار بوده و از اختلالات عملکردی کمتری رنج می برند. ارتقاء وضعیت جسمانی این افراد از طریق برنامه های تمرینی می تواند نقش به سزایی در بهبود کیفیت زندگی آنان ایفا کند.

متن کامل [PDF 489 kb]   (359 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۲

فهرست منابع
1. Bickerstaffe A, Beelen A, Nollet F. Change in physical mobility over 10 years in post-polio syndrome. Neuromuscular Disorders. 2015; 25(3):225–30. doi: 10.1016/j.nmd.2014.11.015 [DOI:10.1016/j.nmd.2014.11.015]
2. Gonzalez H, Olsson T, Borg K. Management of postpolio syndrome. The Lancet Neurology. 2010; 9(6):634–42. doi: 10.1016/s1474-4422(10)70095-8 [DOI:10.1016/S1474-4422(10)70095-8]
3. Werhagen L, Borg K. Impact of pain on quality of life in patients with post polio syndrome. Journal of Rehabilitation Medicine. 2013; 45(2):161–3. doi: 10.2340/16501977-1096 [DOI:10.2340/16501977-1096]
4. Sheth MS, Ghoghari B, Vyas NJ. Presentation and impact of pain in persons with post polio syndrome: A cross sectional survey study. Disability, CBR & Inclusive Development. 2014; 24(4). doi: 10.5463/dcid.v24i4.244 [DOI:10.5463/dcid.v24i4.244]
5. Basmajian JV, Wolf SL. Therapeutic exercise. Oxford: Pergamon Press; 1992.
6. Brogårdh C, Lexell J, Lundgren Nilsson Å. Construct validity of a new rating scale for self reported impairments in persons with late effects of polio. PM&R. 2013; 5(3):176–81. doi: 10.1016/j.pmrj.2012.07.007 [DOI:10.1016/j.pmrj.2012.07.007]
7. Bang H, Suh JH, Lee SY, Kim K, Yang EJ, Jung SH, et al. Post polio syndrome and risk factors in korean polio survivors: A baseline survey by telephone interview. Annals of Rehabilitation Medicine. 2014; 38(5):637. doi: 10.5535/arm.2014.38.5.637 [DOI:10.5535/arm.2014.38.5.637]
8. Talebian S, Olyaei GR. [Survey of post polio syndrome in Tehran (Persian)]. Tehran University Medical Journal. 2009; 67(1):70-75.
9. Reede K, Henriksson J, Borg K, Henriksson M. Gait characteristics and influence of fatigue during the 6-minute walk test in patients with post polio syndrome. Journal of Rehabilitation Medicine. 2013; 45(9):924–8. doi: 10.2340/16501977-1209 [DOI:10.2340/16501977-1209]
10. Sharma SS, Sheth MS, Vyas NJ. Fatigue and functional capacity in persons with post polio syndrome: Short term effects of exercise and lifestyle modification compared to lifestyle modification alone. Disability, CBR & Inclusive Development. 2014; 25(3):78. doi: 10.5463/dcid.v25i3.335 [DOI:10.5463/dcid.v25i3.335]
11. Jensen MP, Alschuler KN, Smith AE, Verrall AM, Goetz MC, Molton IR. Pain and fatigue in persons with postpolio syndrome: Independent effects on functioning. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011; 92(11):1796–801. doi: 10.1016/j.apmr.2011.06.019 [DOI:10.1016/j.apmr.2011.06.019]
12. Stoelb BL, Carter GT, Abresch RT, Purekal S, McDonald CM, Jensen MP. Pain in persons with postpolio syndrome: Frequency, intensity, and impact. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2008; 89(10):1933–40. doi: 10.1016/j.apmr.2008.03.018 [DOI:10.1016/j.apmr.2008.03.018]
13. Demir CF, Berilgen MS, Mungen B, Bulut S. Do polio survivors have a higher risk of epilepsy. Epilepsy Research. 2012; 98(1):72–5. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2011.08.019 [DOI:10.1016/j.eplepsyres.2011.08.019]
14. Ramlow J, Alexander M, LaPorte R, Kaufmann C, Kuller L. Epidemiology of the post polio syndrome. American Journal of Epidemiology. 1992; 136(7):769–86. doi: 10.1093/aje/136.7.769 [DOI:10.1093/aje/136.7.769]
15. Boonyapisit K. Poliomyelitis and post poliomyelitis syndrome. Neuromuscular Disorders in Clinical Practice. 2013; 383–93. doi: 10.1007/978-1-4614-6567-6_19 [DOI:10.1007/978-1-4614-6567-6_19]
16. Winberg C, Flansbjer UB, Carlsson G, Rimmer J, Lexell J. Physical activity in persons with late effects of polio: A descriptive study. Disability and Health Journal. 2014; 7(3):302–8. doi: 10.1016/j.dhjo.2014.02.003 [DOI:10.1016/j.dhjo.2014.02.003]
17. Arzu MD. The role of EMG investigations in Post-polio Syndrome. Journal of Rehabilitation Medicine. 2014; 46:568-608.
18. Widar M, Ahlstrom G. Experiences and consequences of pain in persons with post polio syndrome. Journal of Advanced Nursing. 1998; 28(3):606–13. doi: 10.1046/j.1365-2648.1998.00695.x [DOI:10.1046/j.1365-2648.1998.00695.x]
19. Jung TD, Broman L, Stibrant Sunnerhagen K, Gonzalez H, Borg K. Quality of life in Swedish patients with post polio syndrome with a focus on age and sex. International Journal of Rehabilitation Research. 2014; 37(2):173–9. doi: 10.1097/mrr.0000000000000052 [DOI:10.1097/MRR.0000000000000052]
20. Östlund G, Wahlin Å, Sunnerhagen KS, Borg K. Post polio syndrome: Fatigued patients a specific subgroup. Journal of Rehabilitation Medicine. 2011; 43(1):39–45. doi: 10.2340/16501977-0634 [DOI:10.2340/16501977-0634]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فیزیک درمانی- نشریه تخصصی فیزیوتراپی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by : Yektaweb