اطلاعات تماس

آدرس: تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دفتر نشریه فیزیک درمانی.

تلفن دپارتمان: 22180039-021

تلفن ناشر: 66935997-021

وب سایت: http://ptj.uswr.ac.ir

ایمیل: physicaltreatments@gmail.com


© 2023 CC BY-NC 4.0 | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by : Yektaweb