اهداف و زمینه ها

هدف نشریه فیزیک درمانی (نشریه تخصصی فیزیوتراپی) انتشار مهمترین و با کیفیت‌ترین موضوعات علمی و بالینی از تمامی جوانب علم فیزیوتراپی و پوشش تمامی موضوعات مرتبط با فیزیوتراپی به منظور ارتقاء سطح آگاهی محققین، پزشکان، درمانگران و کلیه کسانی که به نوعی با این زمینه در تعامل می‌باشند، از آخرین پیشرفتها، دستاوردها و مطالعات پژوهشی – علمی می‌باشد.

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by : Yektaweb