دوره 2، شماره 2 - ( سال دوم، شماره 2، تابستان، پاییز و زمستان 1391 1391 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 43-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5278 مشاهده)
هدف: کمردرد مزمن از شایع ترین دردهائی است که در اثر عملکرد نادرست، وضعیت های بدنی نامناسب، فشارهای روانی و ... به وجود می آید و روش های مختلف غیر جراحی برای کاهش درد، حفظ تحرک و به حداقل رساندن ناتوانی بیماران توصیه می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، تاثیر و ماندگاری تمرین های منتخب تای چی، کششی و ویلیامز بر استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات افراد مبتلا به کمردرد مزمن بود. روش بررسی: آزمودنی های این تحقیق نیمه تجربی را 60 بیمار زن 30 تا 55 ساله مبتلا به کمردرد مزمن که به طور تصادفی در سه گروه 15 نفره تجربی و یک گروه 15 نفره کنترل واگذار شدند، تشکیل دادند، گروه تجربی اول تمرینات منتخب تای چی، گروه تجربی دوم تمرینات منتخب کششی و گروه سوم تمرینات ویلیامز را دریافت کردند. پس از تکمیل فرم رضایت نامه ابتدا استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات عملکرد آزمودنی ها ارزیابی و بلافاصله گروه تجربی تمرینات را آغاز نموده و تا مرز خستگی اجرا می نمودند و این تمرینات را تا شش هفته اجرا نموده و در این مدت گروه کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی را دریافت نکردند؛ در پایان دوره تمرینی و همچنین دوره شش هفته ای ماندگاری ارزیابی به عمل آمد. استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات بیماران با استفاده از آزمون نگه داری بدن در زاویه 60 درجه به عمل آمد که روایی و پایایی آن در تحقیقات قبلی تأیید شده است، ارزیابی شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) در سطح معناداری 05/0≥α انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تأثیر و ماندگاری برنامه تمرینی تای چی نسبت به دو روش تمرینی کششی و ویلیامز بر استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات بیماران مبتلا به کمردرد مزمن بیشتر بود (000/0ρ=). نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی و ماندگاری برنامه تمرینی تای چی و کششی بر استقامت عضلات فلکسور ستون فقرات به نظر می رسد برنامه تمرینی با بهبود استقامت بیماران مبتلا به کمردرد مزمن به ویژه استقامت عضلات در اندام تحتانی و ستون فقرات اثر داشته است.
متن کامل [DOC 1393 kb]   (2437 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴