دوره 7، شماره 2 - ( Summer 2017 -- 1396 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 79-88 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mongashti Joni Y, Fatahi F, Ghanizadeh Hasar N, Hosseinpour E. Effect of Genu Varum Deformity on Gluteus Medius Muscle Activity and Postural Control During Single-Leg Jump-Landing. PTJ. 2017; 7 (2) :79-88
URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-319-fa.html
منگشتی جونی یوسف، فتاحی فرج، غنی زاده حصار نرمین. تأثیر ناهنجاری زانو پرانتزی بر فعالیت سرینی میانی طی تکلیف پرش فرود تک پا . فصلنامه فیزیک درمانی. 1396; 7 (2) :79-88

URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-319-fa.html


چکیده:   (1175 مشاهده)

یوسف منگشتی جونی[1]، فرج فتاحی*[2]نرمین غنی زاده حصار[3]

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ناهنجاری زانوی پرانتزی بر فعالیت عضله سرینی میانی طی تکلیف پرش- فرود تک پا بود. 28 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی (سن: 65/1±53/21 سال، وزن:51/7 ±76/66 کیلوگرم، قد: 54/4 ±38/173 سانتی متر) در دو گروه زانوی پرانتزی (14نفر) و نرمال (14نفر) قرار گرفتند. سطح فعالیت عضله سرینی میانی با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی و نیروی عکس‌العمل زمین بوسیله صفحه نیرو در حرکت پرش-فرود تک پا ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون T-test مستقل در سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد. آزمودنی‌ها تکلیف پرش- فرود را که نیاز بود تا 50% حداکثر پرش عمودی بپرند و با یک پا روی صفحه نیرو فرود بیایند را اجرا می‌کردند.RMS  عضله سرینی میانی با استفاده از نرم افزار مت لب محاسبه شد. نتایج تحقیق اختلاف معنا­داری در میانگین فعالیت عضله سرینی میانی در قبل و بعد از فرود بین دو گروه زانوی پرانتزی و زانوی نرمال نشان داد.

افراد دارای زانوی پرانتزی در راستای داخلی-خارجی و کلی دارای ضعف در پایداری پوسچر هستند و ممکن است  فعالیت عضله سرینی میانی را کاهش دهد. این می­تواند باعث افزایش تقاضا روی عضله برای پایداری هیپ و لگن شود که باعث کاهش کنترل صفحه عرضی و فرونتال هیپ گردد و پایداری پاسچری در راستای داخلی- خارجی را تحت تاثیر قرار دهد که می­تواند به دلیل فعالیت نامناسب هیپ باشد. بنابراین بهبود عملکرد عضله سرینی میانی ممکن است منجر به بهبود در کنترل پوسچر داخلی- خارجی در افراد زانوی پرانتزی گردد.

 

[1]  کارشناس ارشد مدیریت و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

[2]  * دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول) farajfatahi92@yahoo.com

[3]  استادیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

متن کامل [PDF 682 kb]   (335 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰

فهرست منابع
1. Van Gheluwe B, Kirby KA, Hagman F. Effects of simulated genu valgum and genu varum on ground reaction forces and subtalar joint function during gait. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2005; 95(6):531–41. doi: 10.7547/0950531 [DOI:10.7547/0950531]
2. Johnson F, Leitl S, Waugh W. The distribution of load across the knee. A comparison of static and dynamic measurements. The Journal of Bone and Joint Surgery British volume. 1980; 62-B(3):346–9. doi: 10.1302/0301-620x.62b3.7410467 [DOI:10.1302/0301-620X.62B3.7410467]
3. Witvrouw E, Danneels L, Thijs Y, Cambier D, Bellemans J. Does soccer participation lead to genu varum. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2009; 17(4):422–7. doi: 10.1007/s00167-008-0710-z [DOI:10.1007/s00167-008-0710-z]
4. Subotnick SI. Podiatric sports medicine. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell; 1975.
5. Nyland J, Smith S, Beickman K, Armsey T, Caborn DNM. Frontal plane knee angle affects dynamic postural control strategy during unilateral stance. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2002; 34(7):1150–7. doi: 10.1097/00005768-200207000-00016 [DOI:10.1097/00005768-200207000-00016]
6. Samaei A, Bakhtiary A, Elham F, Rezasoltani A. Effects of genu varum deformity on postural stability. International Journal of Sports Medicine. 2012; 33(6):469–73. doi: 10.1055/s-0031-1301331 [DOI:10.1055/s-0031-1301331]
7. Colby SM, Hintermeister RA, Torry MR, Steadman JR. Lower limb stability with ACL impairment. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1999; 29(8):444–54. doi: 10.2519/jospt.1999.29.8.444 [DOI:10.2519/jospt.1999.29.8.444]
8. Ikezoe T, Asakawa Y, Tsutou A. The relationship between quadriceps strength and balance to fall of elderly admitted to a nursing home. Journal of Physical Therapy Science. 2003; 15(2):75–9. doi doi: 10.1589/jpts.15.75 [DOI:10.1589/jpts.15.75]
9. Moxley Scarborough D, Krebs DE, Harris BA. Quadriceps muscle strength and dynamic stability in elderly persons. Gait & Posture. 1999; 10(1):10–20. doi: 10.1016/s0966-6362(99)00018-1 [DOI:10.1016/S0966-6362(99)00018-1]
10. Hart JM, Garrison JC, Kerrigan DC, Palmieri-Smith R, Ingersoll CD. Gender differences in gluteus medius muscle activity exist in soccer players performing a forward jump. Research in Sports Medicine. 2007; 15(2):147–55. doi: 10.1080/15438620701405289 [DOI:10.1080/15438620701405289]
11. Russell KA, Palmieri RM, Zinder SM, Ingersoll CD. Sex differences in valgus knee angle during a single-leg drop jump. Journal of athletic training. 2006; 41(2):166-71. PMCID: PMC1472649 [PMID] [PMCID]
12. Earl JE. Gluteus medius activity during 3 variations of isometric single-leg stance. Journal of Sport Rehabilitation. 2005; 14(1):1–11. doi: 10.1123/jsr.14.1.1 [DOI:10.1123/jsr.14.1.1]
13. Horak FB. Clinical measurement of postural control in adults. Physical Therapy. 1987; 67(12):1881–5. doi: 10.1093/ptj/67.12.1881 [DOI:10.1093/ptj/67.12.1881]
14. Lee SP, Souza RB, Powers CM. The influence of hip abductor muscle performance on dynamic postural stability in females with patellofemoral pain. Gait & Posture. 2012; 36(3):425–9. doi: 10.1016/j.gaitpost.2012.03.024 [DOI:10.1016/j.gaitpost.2012.03.024]
15. Gribble PA, Mitterholzer J, Myers AN. Normalizing considerations for time to stabilization assessment. Journal of Science and Medicine in Sport. 2012; 15(2):159–63. doi: 10.1016/j.jsams.2011.07.012 [DOI:10.1016/j.jsams.2011.07.012]
16. Carcia CR, Martin RL. The influence of gender on gluteus medius activity during a drop jump. Physical Therapy in Sport. 2007; 8(4):169–76. doi: 10.1016/j.ptsp.2007.06.002 [DOI:10.1016/j.ptsp.2007.06.002]
17. Ayotte NW, Stetts DM, Keenan G, Greenway EH. Electromyographical analysis of selected lower extremity muscles during 5 unilateral weight-bearing exercises. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2007; 37(2):48–55. doi: 10.2519/jospt.2007.2354 [DOI:10.2519/jospt.2007.2354]
18. Kaminski TW, Ross SE, Guskiewicz KM. Time to stabilization: a method for analyzing dynamic postural stability. Athletic Therapy Today. 2003; 8(3):37–9. doi: 10.1123/att.8.3.37 [DOI:10.1123/att.8.3.37]
19. Ross SE, Guskiewicz KM, Yu B. Single-leg jump-landing stabilization times in subjects with functionally unstable ankles. Journal of athletic training. 2005; 40(4):298-304. PMCID: PMC1323291 [PMID] [PMCID]
20. Ross SE, Guskiewicz KM, Gross MT, Yu B. Assessment tools for identifying functional limitations associated with functional ankle instability. Journal of Athletic Training. 2008; 43(1):44–50. doi: 10.4085/1062-6050-43.1.44 [DOI:10.4085/1062-6050-43.1.44]
21. Perron M, Hébert LJ, McFadyen BJ, Belzile S, Regnieàre M. The ability of the Biodex Stability System to distinguish level of function in subjects with a second-degree ankle sprain. Clinical Rehabilitation. 2007; 21(1):73–81. doi: 10.1177/0269215506071288 [DOI:10.1177/0269215506071288]
22. Prentice WE. Rehabilitation techniques for sports medicine and athletic training with laboratory manual and esims password card. 4th edition. New york: McGraw-Hill Humanities; 2004.
23. Orr R. Contribution of muscle weakness to postural instability in the elderly. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2010; 46(2):183-220. PMID: 20485224 [PMID]
24. Winter DA, Prince F, Frank JS, Powell C, Zabjek KF. Unified theory regarding A/P and M/L balance in quiet stance. Journal of Neurophysiology. 1996; 75(6):2334–43. doi: 10.1152/jn.1996.75.6.2334 [DOI:10.1152/jn.1996.75.6.2334]
25. Hoy MG, Zajac FE, Gordon ME. A musculoskeletal model of the human lower extremity: The effect of muscle, tendon, and moment arm on the moment-angle relationship of musculotendon actuators at the hip, knee, and ankle. Journal of Biomechanics. 1990; 23(2):157–69. doi: 10.1016/0021-9290(90)90349-8 [DOI:10.1016/0021-9290(90)90349-8]
26. Gribble PA, Hertel J. Effect of lower-extremity muscle fatigue on postural control. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2004; 85(4):589–92. doi: 10.1016/j.apmr.2003.06.031 [DOI:10.1016/j.apmr.2003.06.031]
27. Miller PK, Bird AM. Localized muscle fatigue and dynamic balance. Perceptual and Motor Skills. 1976; 42(1):135–8. doi: 10.2466/pms.1976.42.1.135 [DOI:10.2466/pms.1976.42.1.135]
28. Hubbard TJ, Kramer LC, Denegar CR, Hertel J. Correlations among multiple measures of functional and mechanical instability in subjects with chronic ankle instability. Journal of Athletic Training. 2007; 42(3):361-6. PMCID: PMC1978473 [PMID] [PMCID]
29. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG. Muscles: Testing and function with posture and pain. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
30. Sahrmann S. Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spines. Amsterdam: Elsevier; 2011.
31. Nyland J, Kuzemchek S, Parks M, Caborn DNM. Femoral anteversion influences vastus medialis and gluteus medius EMG amplitude: composite hip abductor EMG amplitude ratios during isometric combined hip abduction-external rotation. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2004; 14(2):255–61. doi: 10.1016/s1050-6411(03)00078-6 [DOI:10.1016/S1050-6411(03)00078-6]
32. Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations for physical rehabilitation. Philadelphia: Mosby; 2002.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فیزیک درمانی- نشریه تخصصی فیزیوتراپی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by : Yektaweb