دوره 7، شماره 1 - ( Spring 2017 -- 1396 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 19-28 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ramezani E, Arab A M. The Effect of Suboccipital Myofascial Release Technique on Cervical Muscle Strength of Patients With Cervicogenic Headache. PTJ. 2017; 7 (1) :19-28
URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-317-fa.html
بررسی اثر تکنیک آزاد سازی مایوفاشیال در ناحیه فوقانی گردن روی قدرت عضلات گردنی در افراد مبتلا به سردرد با منشا گردنی. فصلنامه فیزیک درمانی. 1396; 7 (1) :19-28

URL: http://ptj.uswr.ac.ir/article-1-317-fa.html


چکیده:   (1376 مشاهده)

زمینه: سردرد با منشا گردنی به عنوان یک سردرد یک طرفه ناشی از ساختار های گردنی ناشی تعریف می شود. تکنیک آزاد سازی مایوفاسیال به عنوان یک تکنیک جدید در این افراد مورد استفاده قرار می گیرد ولی کارایی آن به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایسه کارایی تکنیک آزاد سازی مایوفاسیال در ناحیه فوقانی گردن در مقایسه با تمرین درمانی رایج در افراد مبتلا به سردرد با منشا گردنی روی قدرت عضلات گردنی انجام گرفته است.

طرح: کارآزمایی بالینی تصادفی

روش: مطالعه به صورت آینده نگر کارآزمایی بالینی تصادفی  یک سویه کور انجام گرفت که در آن 34 آزمودنی با دامنه سن

 15 -75 سال و منطبق با معیار های ورود و خروج، وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین درمانی رایج  و آزاد سازی مایوفاسیال ناحیه فوقانی گردن قرار گرفتند. 10 جلسه درمانی به صورت 6 بار درهفته برای هر دو گروه و به مدت دو هفته اعمال گردید. متغیر وابسته قدرت عضلات گردنی بود که با نیروسنج مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: بررسی های آماری (تست تی زوج شده)، بهبودی معنی داری در قدرت عضلات گردنی در هر دو گروه آزاد سازی مایوفاسیال و تمرین درمانی رایج نسبت به قبل از اعمال مداخله نشان داد (P < 0.05) .  در تست آماری ANCOVA هم با در نظر گرفتن مقادیر کنترلی قبل از آزمون، اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشده (P > 0.05) بجز قدرت عضلات فلکسوری(P = 0.021) و چرخاننده های به چپ (P = 0.031) که در گروه تمرین درمانی رایج موثرتر بود.

نتایج: درد و سفتی ساختار های مایوفاسیال با مکانیسم مهارعضلات، می تواند به عنوان یک مانع در برابر بروز کامل قدرت عضلات تلقی گردد. به نظر می رسد که استفاده از تمرین درمانی رایج و آزاد سازی مایوفاسیال در ناحیه فوقانی گردنی می تواند سبب برگرداندن معنی دار قدرت عضلات ناحیه گردن خصوصا عضلات فلکسور و چرخاننده های به راست و  چپ گردد.

متن کامل [PDF 568 kb]   (1878 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۲

فهرست منابع
1. Bogduk N, Govind J. Cervicogenic headache: An assessment of the evidence on clinical diagnosis, invasive tests, and treatment. The Lancet Neurology. 2009; 8(10):959–68. doi: 10.1016/s1474-4422(09)70209-1 [DOI:10.1016/S1474-4422(09)70209-1]
2. Rubio Ochoa J, Benítez Martínez J, Lluch E, Santacruz-Zaragozá S, Gómez Contreras P, Cook CE. Physical examination tests for screening and diagnosis of cervicogenic headache: A systematic review. Manual Therapy. 2016; 21:35–40. doi: 10.1016/j.math.2015.09.008 [DOI:10.1016/j.math.2015.09.008]
3. Becker WJ. Cervicogenic headache: Evidence that the neck is a pain generator. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2010; 50(4):699–705. doi: 10.1111/j.1526-4610.2010.01648.x [DOI:10.1111/j.1526-4610.2010.01648.x]
4. Racicki S, Gerwin S, DiClaudio S, Reinmann S, Donaldson M. Conservative physical therapy management for the treatment of cervicogenic headache: A systematic review. Journal of Manual & Manipulative Therapy. 2013; 21(2):113–24. doi: 10.1179/2042618612y.0000000025 [DOI:10.1179/2042618612Y.0000000025]
5. Sjaastad O, Fredriksen TA, Pfaffenrath V. Cervicogenic headache: Diagnostic criteria. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 1998; 38(6):442–5. doi: 10.1046/j.1526-4610.1998.3806442.x [DOI:10.1046/j.1526-4610.1998.3806442.x]
6. Biondi DM. Cervicogenic headache: A review of diagnostic and treatment strategies. The Journal of the American Osteopathic Association. 2005; 105(4):16S-22S. PMID: 15928349 [PMID]
7. Suijlekom HA van, Lamé I, Stomp-van den Berg SGM, Kessels AGH, Weber WEJ. Quality of life of patients with cervicogenic headache: A comparison with control subjects and patients with migraine or tension type headache. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2003; 43(10):1034–41. doi: 10.1046/j.1526-4610.2003.03204.x [DOI:10.1046/j.1526-4610.2003.03204.x]
8. Narouze S. Occipital neuralgia diagnosis and treatment: The role of ultrasound. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2016; 56(4):801–7. doi: 10.1111/head.12790 [DOI:10.1111/head.12790]
9. Ylinen J, Nikander R, Nykänen M, Kautiainen H, Häkkinen A. Effect of neck exercises on cervicogenic headache: A randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine. Acta Dermato Venereologica; 2010; 42(4):344–9. doi: 10.2340/16501977-0527 [DOI:10.2340/16501977-0527]
10. Jull G, Amiri M, Bullock Saxton J, Darnell R, Lander C. Cervical musculoskeletal impairment in frequent intermittent headache; Part 1: Subjects with single headaches. Cephalalgia. 2007; 27(7):793–802. doi: 10.1111/j.1468-2982.2007.01345.x [DOI:10.1111/j.1468-2982.2007.01345.x]
11. Fernández-de-las-Pe-as C. Myofascial head pain. Current Pain and Headache Reports. 2015; 19(7):1-7. doi: 10.1007/s11916-015-0503-2 [DOI:10.1007/s11916-015-0503-2]
12. Bravo Petersen SM, Vardaxis VG. The flexion rotation test performed actively and passively: A comparison of Range of Motion in patients with cervicogenic headache. Journal of Manual & Manipulative Therapy. 2014; 23(2):61–7. doi: 10.1179/2042618614y.0000000085 [DOI:10.1179/2042618614Y.0000000085]
13. Amiri M, Jull G, Bullock Saxton J. Measuring range of active cervical rotation in a position of full head flexion using the 3D Fastrak measurement system: An intra tester reliability study. Manual Therapy. 2003; 8(3):176–9. doi: 10.1016/s1356-689x(03)00009-2 [DOI:10.1016/S1356-689X(03)00009-2]
14. Schleip R, Jäger H, Klingler W. What is "fascia"? A review of different nomenclatures. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2012; 16(4):496–502. doi: 10.1016/j.jbmt.2012.08.001 [DOI:10.1016/j.jbmt.2012.08.001]
15. Zito G, Jull G, Story I. Clinical tests of musculoskeletal dysfunction in the diagnosis of cervicogenic headache. Manual Therapy. 2006; 11(2):118–29. doi: 10.1016/j.math.2005.04.007 [DOI:10.1016/j.math.2005.04.007]
16. Ajimsha MS, Al Mudahka NR, Al Madzhar JA. Effectiveness of myofascial release: Systematic review of randomized controlled trials. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2015; 19(1):102–12. doi: 10.1016/j.jbmt.2014.06.001 [DOI:10.1016/j.jbmt.2014.06.001]
17. Huijing, PhD PA, Langevin, MD HM. Communicating about fascia: History, pitfalls, and recommendations. International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork: Research, Education, & Practice. 2009; 2(4):3-8. doi: 10.3822/ijtmb.v2i4.63 [DOI:10.3822/ijtmb.v2i4.63]
18. Schleip R, Findley TW, Chaitow L, Huijing PA. Fascia: The tensional network of the human body: The science and clinical applications in manual and movement therapy. London: Churchill Livingstone; 2012.
19. Barnes JF. Myofascial release: The search for excellence: A comprehensive evaluatory and treatment approach. Baltimore: Rehabilitation Services, Inc; 1990.
20. Greenman PE. Principles of manual medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. [PMCID]
21. Schleip R. Fascial plasticity: A new neurobiological explanation: Part 1. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2003; 7(1):11–9. doi: 10.1016/s1360-8592(02)00067-0 [DOI:10.1016/S1360-8592(02)00067-0]
22. Tozzi P, Bongiorno D, Vitturini C. Fascial release effects on patients with non specific cervical or lumbar pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2011; 15(4):405–16. doi: 10.1016/j.jbmt.2010.11.003 [DOI:10.1016/j.jbmt.2010.11.003]
23. Ajimsha MS. Effectiveness of direct vs indirect technique myofascial release in the management of tension type headache. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2011; 15(4):431–5. doi: 10.1016/j.jbmt.2011.01.021 [DOI:10.1016/j.jbmt.2011.01.021]
24. Watson DH, Trott PH. Cervical headache: An investigation of natural head posture and upper cervical flexor muscle performance. Cephalalgia. 1993; 13(4):272–84. doi: 10.1046/j.1468-2982.1993.1304272.x [DOI:10.1046/j.1468-2982.1993.1304272.x]
25. Falla DL, Jull GA, Hodges PW. Patients with neck pain demonstrate reduced electromyographic activity of the deep cervical flexor muscles during performance of the craniocervical flexion test. Spine. 2004; 29(19):2108–14. doi: 10.1097/01.brs.0000141170.89317.0e [DOI:10.1097/01.brs.0000141170.89317.0e]
26. Pöllmann W, Keidel M, Pfaffenrath V. Headache and the cervical spine: A critical review. Cephalalgia. 1997; 17(8):801–16. doi: 10.1046/j.1468-2982.1997.1708801.x [DOI:10.1046/j.1468-2982.1997.1708801.x]
27. Bryans R, Descarreaux M, Duranleau M, Marcoux H, Potter B, Ruegg R, et al. Evidence based guidelines for the chiropractic treatment of adults with headache. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2011; 34(5):274–89. doi: 10.1016/j.jmpt.2011.04.008 [DOI:10.1016/j.jmpt.2011.04.008]
28. Jull G, Stanton W. Predictors of responsiveness to physiotherapy management of cervicogenic headache. Cephalalgia. 2005; 25(2):101–8. doi: 10.1111/j.1468-2982.2004.00811.x [DOI:10.1111/j.1468-2982.2004.00811.x]
29. Martelletti P, van Suijlekom H. Cervicogenic headache. CNS Drugs. 2004; 18(12):793–805. doi: 10.2165/00023210-200418120-00004 [DOI:10.2165/00023210-200418120-00004]
30. Yi X, Cook AJ, Hamill Ruth RJ, Rowlingson JC. Cervicogenic headache in patients with presumed migraine: Missed diagnosis or misdiagnosis. Journal of Pain. 2005; 6(10):700–3. doi: 10.1016/j.jpain.2005.04.005 [DOI:10.1016/j.jpain.2005.04.005]
31. Hsieh YL, Kao MJ, Kuan TS, Chen SM, Chen JT, Hong CZ. Dry needling to a key myofascial trigger point may reduce the irritability of satellite MTrPs. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2007; 86(5):397–403. doi: 10.1097/phm.0b013e31804a554d [DOI:10.1097/PHM.0b013e31804a554d]
32. Jull G, Trott P, Potter H, Zito G, Niere K, Shirley D, et al. A randomized controlled trial of exercise and manipulative therapy for cervicogenic headache. Spine. 2002; 27(17):1835–43. doi: 10.1097/00007632-200209010-00004 [DOI:10.1097/00007632-200209010-00004]
33. Jull G, Barrett C, Magee R, Ho P. Further clinical clarification of the muscle dysfunction in cervical headache. Cephalalgia. 1999; 19(3):179–85. doi: 10.1046/j.1468-2982.1999.1903179.x [DOI:10.1046/j.1468-2982.1999.1903179.x]
34. Simons DG. Understanding effective treatments of myofascial trigger points. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2002; 6(2):81–8. doi: 10.1054/jbmt.2002.0271 [DOI:10.1054/jbmt.2002.0271]
35. Barnes MF. The basic science of myofascial release: Morphologic change in connective tissue. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 1997; 1(4):231–8. doi: 10.1016/s1360-8592(97)80051-4 [DOI:10.1016/S1360-8592(97)80051-4]
36. Levoska S, Keinänen Kiukanniemi S, Hämäläinen O, Jäms T, Vanharanta H. Reliability of a simple method of measuring isometric neck muscle force. Clinical Biomechanics. 1992; 7(1):33–7. doi: 10.1016/0268-0033(92)90005-o [DOI:10.1016/0268-0033(92)90005-O]
37. Ylinen J, Takala EP, Nykänen M, Häkkinen A, Mälkiä E, Pohjolainen T, et al. Active neck muscle training in the treatment of chronic neck pain in women. JAMA. 2003; 289(19):2509. doi: 10.1001/jama.289.19.2509 [DOI:10.1001/jama.289.19.2509]
38. Jordan A, Bendix T, Nielsen H, Hansen FR, Høst D, Winkel A. Intensive training, physiotherapy, or manipulation for patients with chronic neck pain. Spine. 1998; 23(3):311–8. doi: 10.1097/00007632-199802010-00005 [DOI:10.1097/00007632-199802010-00005]
39. Häkkinen A, Salo P, Tarvainen U, Wirén K, Ylinen J. Effect of manual therapy and stretching on neck muscle strength and mobility in chronic neck pain. Journal of Rehabilitation Medicine, Acta Dermato Venereologica; 2007; 39(7):575–9. doi: 10.2340/16501977-0094 [DOI:10.2340/16501977-0094]
40. Bodes Pardo G, Pecos Martín D, Gallego Izquierdo T, Salom Moreno J, Fernández de las Pe-as C, Ortega Santiago R. Manual treatment for cervicogenic headache and active trigger point in the sternocleidomastoid muscle: A pilot randomized clinical trial. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2013; 36(7):403–11. doi: 10.1016/j.jmpt.2013.05.022 [DOI:10.1016/j.jmpt.2013.05.022]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فیزیک درمانی- نشریه تخصصی فیزیوتراپی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by : Yektaweb