دوره 7، شماره 2 - ( Summer 2017 -- 1396 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 89-96 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


1- گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2- گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
3- گروه روانپزشکی، بیمارستان شهید محمد منتظری
چکیده:   (2006 مشاهده)

Purpose: The elderly patients undergoing hemodialysis who developed end-stage renal failure are at higher risk for falling and its critical outcomes compared with their healthy counterparts due to of poor balance, reduced muscle endurance, and sedentary lifestyle. The current study aimed at evaluating the effect of selected core stability exercises on balance and muscle endurance in the elderly patients undergoing hemodialysis.
Methods: In the current quasi-experimental study, a total of 30 patients undergoing hemodialysis with the mean age of 62.24±6.51 years, the mean hemodialysis duration of 29.4±18.44 months, and the history of falling at least once during the last year were selected using the purposive convenience sampling method and then, the subjects were randomly allocated into 2 groups of intervention (n=15) and control (n=15). To assess the static balance, dynamic balance, and muscle endurance in the patients, the stork stand test, the timed Up and Go test (TUG), and the sit-to-stand-to-sit test for 60 seconds (STS-60) were used, respectively. The selected core stability exercises were performed for the intervention group in 6 weeks, three 45-minute sessions per week. To analyze data, the repeated measures analysis of variance (RM ANOVA) with SPSS version 22 was used; P<0.05 was considered the level of significance.
Results: Results of the current study indicated significant differences between the groups in terms of static balance, dynamic balance, and muscle endurance (P<0.001). In other words, the implemented exercises significantly affected the studied variables. 
Conclusion: Based on the obtained results, the therapists can suggest the core stability exercises as a safe and functional strategy to improve balance and muscle endurance in patients undergoing hemodialysis, which may result in increased independence of action and reduced risk of falling due to loss of balance. 

متن کامل [PDF 583 kb]   (715 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰

فهرست منابع
1. Fauci B, Brounwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL. Harrison's principles of internal medicine. Philadelphia: Mc Graw Hill; 2008.
2. Baraz S, Mohammadi E, Broumand B. [The effect of self-care educational program on decreasing the problems and improving the quality of life of dialysis patients (Persian)]. Journal of Hayat. 2005; 11(2):51-62.
3. Mozafari N, Mohammadi MA, Dadkhah B, Mahdavi A. Dialysis adequacy of haemodialytic patients in Ardabil dialysis (Persian)]. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2002; 4(4):52-7.
4. Collins AJ, Foley RN, Chavers B, Gilbertson D, Herzog C, Johansen K, et al. United States Renal Data System 2011 Annual Data Report: Atlas of chronic kidney disease & end-stage renal disease in the United States. American Journal of Kidney Diseases2012; 59(1): 1-420. doi: 10.1053/j.ajkd.2011.11.015 [DOI:10.1053/j.ajkd.2011.11.015]
5. Gray NA, Grace BS, McDonald SP. Peritoneal dialysis in rural Australia. BMC Nephrology 2013; 14:278. doi: 10.1186/1471-2369-14-278 [DOI:10.1186/1471-2369-14-278]
6. Laessoe U, Hoeck HC, Simonsen O, Sinkjaer T, Voigt M. Fall risk in an active elderly population – Can it be assessed. Journal of Negative Results in BioMedicine. 2007; 6(1). doi: 10.1186/1477-5751-6-2 [DOI:10.1186/1477-5751-6-2]
7. Bogle Thorbahn LD, Newton RA. Use of the Berg Balance Test to Predict Falls in Elderly Persons. Physical Therapy. 1996; 76(6):576–83. doi: 10.1093/ptj/76.6.576 [DOI:10.1093/ptj/76.6.576]
8. Endo F, Asakawa Y, Usuda S, Yamamoto T. Effects of daily walking exercise on chronic hemodialysis outpatients. Journal of Physical Therapy Science. 1996; 8(1):1–4. doi: 10.1589/jpts.8.1 [DOI:10.1589/jpts.8.1]
9. Chojak K, Smolenski O, Milkowski A, Pitrowski W. The effects of 6-month physical training conducted during hemodialysis in ESRD patients. Medical Rehabilitation. 2006; 10(2):25-41.
10. Leinau L, Perazella MA. Fellows ' Forum: Hip fractures in end-stage renal disease patients: Incidence risk factors and prevention. Seminars in Dialysis. 2006; 19(1):75–9. doi: 10.1111/j.1525-139x.2006.00122a.x [DOI:10.1111/j.1525-139X.2006.00122a.x]
11. Petrofsky JS, Cuneo M, Dial R, Pawley AK, Hill J. Core strengthening and balance in the geriatric population. Journal of Applied Research in Clinical and Experimental Therapeutics. 2005; 5(3):423-33.
12. Lopes K, Costa D, Santos L, Castro D, Bastone A. Prevalence of fear of falling in a population of elderly in the community and its correlation with mobility, dynamic balance, risk and history of falls. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2009; 13(3):223–9. doi: 10.1590/s1413-35552009005000026 [DOI:10.1590/S1413-35552009005000026]
13. Soangra R, Lockhart TE, Lach J, Abdel-Rahman EM. Effects of hemodialysis therapy on sit-to-walk characteristics in end stage renal disease patients. Ann Biomed Eng. 2013; 41(4):795-805. doi: 10.1007/s10439-012-0701-6. [DOI:10.1007/s10439-012-0701-6]
14. Clary S, Barnes C, Bemben D, Knehans A, Bemben M. Effects of ballates, step aerobics, and walking on balance in women aged 50–75 years. Journal of Sports Science & Medicine. 2006; 5(3):390-9. [PMID] [PMCID]
15. Mattacola CG, Livengood AL, DiMattia MA, Uhl TL. Dynamic trendelenburg: Single-leg-squat test for gluteus medius strength. Athletic Therapy Today. 2004; 9(1):24–5. doi: 10.1123/att.9.1.24 [DOI:10.1123/att.9.1.24]
16. Mahdavi S, Golpayegani M, Hesari A. [Effect of six weeks of core stability training program on fall incidence in women older adults (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2009; 5(17):95-106.
17. Bennett PN, Breugelmans L, Chan D, Calo M, Ockerby C. A combined strength and balance exercise program to decrease falls risk in dialysis patients: a feasibility study. Journal of Exercise Physiology. 2012; 15(4):26-39.
18. Cosio-Lima LM, Reinolds KL, Winter C, Paolone V, Jones MT. Effects of physioball and conventional floor exercises on early phase adaptations in back and abdominal core stability and balance in women. Journal of Strength and Conditioning Research. 2003; 17(4):721–5. doi: 10.1519/00124278-200311000-00016 [DOI:10.1519/00124278-200311000-00016]
19. Lewarchik T, Bechtel ME, Bradley DM, Hughes CJ, Smith TD. The effects of a seven week core stabilization program on athletic performance in collegiate football players. Journal of Athletic Training. 2003; 38:80-81.
20. Carmeli E, Bar Chad S, Lotan M, Merrick J, Coleman R. Five clinical tests to assess balance following ball exercises and treadmill training in adult persons with intellectual disability. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2003; 58(8):M767–72. doi: 10.1093/gerona/58.8.m767 [DOI:10.1093/gerona/58.8.M767]
21. Seo BD, Kim BJ, Singh K. The comparison of resistance and balance exercise on balance and falls efficacy in older females. European Geriatric Medicine. 2012; 3(5):312–6. doi: 10.1016/j.eurger.2011.12.002 [DOI:10.1016/j.eurger.2011.12.002]
22. Khajavi D, Farokhi A, Jaberi Moghadam AA, Kazemnejad A. [The impact of a training intervention program on fall-related psychological factors among male older adults in Arak (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2014; 9(1):32-9.
23. Fathi Rezaie Z, Aslankhani MA, Farsi AR, Abdoli B, Zamani SS. [A comparison of three functional tests of balance in identifying fallers from non-fallers in elderly people (Persian)]. Knowledge & Health. 2010; 4(4):22-7.
24. Segura Ortí E, Martínez Olmos FJ. Test-retest reliability and minimal detectable change scores for sit-to-stand-to-sit tests, the six-minute walk test, the one-leg heel-rise test, and handgrip strength in people undergoing hemodialysis. Physical Therapy. 2011; 91(8):1244–52. doi: 10.2522/ptj.20100141 [DOI:10.2522/ptj.20100141]
25. Gage MJ. The effects of abdominal training on postural control, lower extremity kinematics, kinetics, and muscle activation [PhD dissertation]. Provo: Brigham Young University; 2009.
26. Panjabi MM. [The stabilizing system of the spine. Part I: Function, dysfunction, adaptation, and enhancement (Persian)]. Journal of spinal disorders. 1992; 5(4):383-9. https://doi.org/10.1097/00002517-199203000-00027 https://doi.org/10.1097/00002517-199212000-00002 [DOI:10.1097/00002517-199212000-00001] [PMID]
27. Kazemi AA, Mahdavinejad R, Ghasemi Gh, Sadeghi M. [Effects of an 8-week exercise with Physioball on the correction of thoracic kyphosis, balance and quality of life in addicted men after quitting drugs (Persian)]. Journal of research in rehabilitation sciences. 2013; 9(2): 328-37.
28. Dostan M, Aslankhani MA, Ebrahim Kh, Sifoorian M. [Effect of eight weeks stretch and resistance training on balance and reaction time in inactive elderly men (Persian)]. Journal of Motor Behavior and Psychology of Sport. 2010; 2(1):323-34.
29. Carpes FP, Reinehr FB, Mota CB. Effects of a program for trunk strength and stability on pain, low back and pelvis kinematics, and body balance: A pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2008; 12(1):22–30. Doi: 10.1016/j.jbmt.2007.05.001 [DOI:10.1016/j.jbmt.2007.05.001]
30. Toulotte C, Thevenon A, Watelain E, Fabre C. Identification of healthy elderly fallers and non-fallers by gait analysis under dual-task conditions. Clinical Rehabilitation. 2006; 20(3):269–76. doi: 10.1191/0269215506cr929oa [DOI:10.1191/0269215506cr929oa]